Share|
avatar
Svečias
Prikeverzojau : 181
Misery30
avatar
Svečias
Prikeverzojau : 181
Misery30
avatar
Svečias
Prikeverzojau : 181
Misery30
avatar
Svečias
Prikeverzojau : 181
Misery30
avatar
Svečias
Sponsored content

svetainė

View previous topic View next topic Go down
AuthorMessage
avatar
Guest
Svečias
PostSubject: svetainė Sat Jul 16, 2016 7:07 pm
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 181
Hug'ų : 3
Prisijungiau : 2016-07-14
...
Misery30
PostSubject: Re: svetainė Sat Jul 16, 2016 10:31 pm
Vis dar kalbėdamas apie puikius parduotuvės darbuotojus vampyras atėjo čia. Na, jis visur jautėsi kaip namie, todėl dabar jau klausydamas iš paskos ateinančios Bonitos, patraukė patikrinti jos bariuko. Nužvelgęs ten esantį gėrį, Salvatorė paėmė butelį viskio ir įpylęs į dvi taures vieną padavė jai, o kitą pasiliko sau.
- Už puikius darbuotojus, kurie tik dirba savo darbą, - gukštelėjęs kiek pačepsėjo, lyg vertindamas, ar viskis tinkamas gėrimui. - Ai, ir dar už tai, kad manęs nenužudei ir pati likai gyva. Ir Elena prisikėlė. Ir Leksė grįžo su Stefuku. Ir Stefukas su Caroline... Vien tik puikios naujienos, tiesa? - jis kilstelėjo antakiuką ir šyptelėjęs dar kartą atsigėrė, - Už tai, Bonita, likom mes du, kuriem nelabai pasisekė ir kurie turi būti išvien. Žinai, sunkiu metu draugams palaikyti vienas kitą yra labai svarbu, - maskatuodamas rankomis jis intensyviai aiškino situaciją, o iš tiesų taip tik norėjo atsiprašyti už viską, ką padarė. Jam gali prireikti raganos. Jo gyvenimas buvo lyg šachmatų žaidimas: reikėjo apgalvoti visus ėjimus į priekį.
Vos neišliejęs savo gėrimo Damon nustojo maskatuoti rankomis ir įsitaisė ant sofos, kur dar visai neseniai laiką leido raganaitė. Dabar jo akis patraukė televizorius, nes Bonė tikriausiai atsitiktinai uvo palikusi kanalą, kuris reklamavo visokius daikčiukus skirtus nešvankiems žaidimams. Kilstelėjęs antakiuką Damon tyčia nutaisė nustebusio vaikino veiduką ir pažvelgė į Bonę.
- Bone Bone... - papurtęs galvą, lyg būtų nepatenkintas ir lyg jai priekaištautų, Damon perjungė kanalą, kuris transliavo ,,Labanakt, vaikučiai'' ir patenkintas išsišiepė. dabar tik trūko sausainių ir šilto pieno.
Kiek paspoksojęs į televizorių Salvatorė surimtėjo. Jau rimtesne veido išraiška pažvelgęs į Bonę kurį laiką kažką mąstė.
- Jis neatsiliepia? - trumpai paklausė, o tada prikando dantis. Vis tik kad ir kaip vaidino, kad jam nerūpi, jam rūpėjo. Enzo buvo geriausias jo draugas. Nesvarbu, kad paliko jį sudegti tame kalėjime. Pastaruoju metu jie vėl ėmė gerai sutarti. Ką jie veikė ginklinėje? Kaip iš ten išėjo? Ką veikė paskui? Kur Enzo dabar? Daug klausimų sukosi jo galvoje. Galbūt mintys apie jį buvo dar viena priežastis kodėl jis dabar mėgavosi šviežiu žmonių krauju ir kodėl vėl vaidino asilą.
Back to top Go down
AuthorMessage
avatar
Guest
Svečias
PostSubject: Re: svetainė Sun Jul 17, 2016 3:12 pm
Damonui patraukus raganos namų svetainės link Bonnie nužengė paskui vis dar kalbėdama apie tai, kaip jis greičiausiai užkalbėjo tas parduotuvės pardavėjas, kurios pasak jį buvo tokios malonios. Ir atėjusi į svetainę akimirkai stabtelėjo stebėdama kaip Salvatore ramiai, tarytum būtų savuose namuose nuėjo prie baro ir pripildė dvi stiklines viskio. Nepyko dėl to, jog jis taip elgėsi ne savo namuose, Bonnie tik kiek nusistebėjo, kadangi nesitikėjo, jog iš vis namuose turi kažkokio alkoholio. Turbūt todėl, jog tiesiog nebuvo labai užkietėjusi gerėja. Ypač tuomet, kai jos draugai vampyrai, kurie ne paslaptis, jog kur kas lėčiau prisigeria nei žmonės ar raganos, todėl Damonas viskį galėjo gerti it kokį limonadą, o tuo tarpu Bennettų ragana to daryti negalėjo.
- O taip, gerų naujienų lavina, - atsidususi ir su sarkazmu balse pasakė. Na gerai, ji džiaugėsi, jog nenužudė Damono, džiaugėsi, jog Karolina su Stefanu, džiaugėsi jog pati yra gyva ir kad Elena prisikėlė, tik bėda buvo tame, kad ji turėjo ir dėl ko liūdėti, būtų labai daug ką paaukojusi vardan to, jog prie viso šio sąrašo prisidėtų dar ir Enzo sugrįžimas. - Tu rimtai man kalbi kaip svarbu draugams vienas kitą palaikyti sunkiu metu? Tu gal juokauji? Man primint tuos trejus metus, kuomet tu gulėjai tame supuvusiame karste ir nebuvai šalia, nors man to ir reikėjo, galų galiausiai tu visada gelbsti tik savo subinę. Aš juk Damonas Salvatore, esu sau pats svarbiausias, - pasivaipiusi ir pavaidinusi Damoną paėmę vieną taurę iš jo ir tą gėralą esantį taurėje išgėrė iki dugno akimirksniu susiraukdama nuo jo stiprumo, - už tai, kad pasauly būtų mažiau tokių kaip tu, - suvaidintai maloniai nusišypsojusi įsitaisė ant sofos, kur visai neseniai gulėjo. O pamačiusi ką rodo per televizorių tik pavardė akis. Gi visiem pasitaiko. O kai Bonnie neturi Enzo tai reikėjo jai kažkokių nuotykių prasimanyt. Bonnie tik gūžtelėjo pečiais tarytum nesuprasdama apie ką Damonas kalba, kuomet jis su priekaištu balse kelis kartus ištarė jos vardą.
- Manai klausčiau tavęs, kur jis, jei jis man atsilieptų? - dabar jau Bonnie su priekaištu balse paklausė. Iš tiesų Dmaono užduotas klausimas buvo kiek kvailas. Juk akivaizdu buvo, kad Bonnie buvo jo pasigedusi ir jis jai tikrai neatsiliepia. - Aš tikėjausi, kad su tavo grįžimu sugrįš ir jis, tačiau klydau, galbūt jam tiesiog į krūtinę suvarytas kuolas ir aš jo taip gyvenime ir nepamatysiu, - gūžtelėjusi pečiais garsiai pamąstė, kadangi galimybės jį prikelti nebeliktų, Bonnie pastaruoju metu net ir po paprasčiausio burtažodžio jausdavosi velniškai išsekusi, o vietos aptikimo burtas jai tapdavo velnišku iššūkiu, todėl kažin ar ragana atlaikytu mirusiojo prikėlimo burtą.

Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 181
Hug'ų : 3
Prisijungiau : 2016-07-14
...
Misery30
PostSubject: Re: svetainė Sun Jul 17, 2016 10:03 pm
Žinoma, kad tai buvo geros naujienos. Kiek jos jaudino Damon buvo visai kitas klausimas. Pastaruoju metu jam nelabai rūpėjo, ar kas nors yra laimingas, tačiau, na, Bonnei patiko geri dalykai, o Damon ir atėjo čia tam, kad patiktų Bonnei.
Patogiai įsitaisęs ant sofutės Damon apsikrovė pagalvėlėmis, o Bonnei atsisėdus šalia tik šyptelėjo. Tiesą sakant jis jos pasiilgo, tačiau negi dabar prisipažins? Gal vėliau, po dar kelių taurių.
- Nagi Bonne.. - pavartęs akis atsiduso. Jis čia tam, kad su ja taikytųsi, o ne aiškintųsi koks jis blogas. Jam labiau patiko ta dalis, kai Bonnė tampa pikta teta su įvairiais ginklais ir bando išžudyti visus vampyrus, net ir patį Enzo. Čia tai nuotykis. Ypač po to, ką jie visi dėl jos padarė, kad ši išgyventų ir nemirtų nuo tų kvailų vaistų, kuriuos ji gavo iš to paties Enzo.
- Geriau nekalbėkime apie blogą elgesį, nes ir aš turiu ką pasakyti, - palingavęs galvytę nutaisė rimtą veido išraišką. Vis tik jis buvo apgalvojęs ką sakys jei ši jį užsipuls.
Jai išgėrus jo gėrimą vampyras gailiai atsiduso.
- Eiii... Tu labai nemandagi. Tai aš tavo svečias... - kraudamas pagalvėles ant savęs vaidino nepatenkintą. Nežinia kam jam tos pagalvėlės, galbūt tikėjosi, kad jei Bonnė smogs jam, tuomet skaudės mažiau, nes pagalvėlės jį apsaugos.
- Man jis irgi neatsako. Galbūt išsigando tavęs. Na, žino, kad barsi jei jis ilgai negrįš namo, - dar bandydamas šypsotis ir juokauti išdrožė, tačiau netrukus surimtėjo. Jam derėtų būti atsargiam ir su ja nejuokauti. Vis tik čia jis atėjo su taikiu tikslu.
Back to top Go down
AuthorMessage
avatar
Guest
Svečias
PostSubject: Re: svetainė Sun Jul 17, 2016 10:32 pm
Žinoma, Bonę taip pat jaudino ne visi dalykai. Tarkim, tai kad atsirado Leksė, jos visai nedomino. Niekuomet daug su ja nebendravo, todėl nelabai jai rūpėjo ar ji gyva ar mirusi. Nors kol kas jos buvimas tarp gyvųjų ir Damono erzinimas buvo į naudą. Bonnie tikėjosi, kad toji vampyrė ne vienam vakarui apsistoja pas Salvatorius ir dar nemažai laiko erzins Damoną savo egzistavimu. Vampyrui apsikrovus ant sofos gulėjusiomis pagalvėlėmis Bennett tik kilstelėjo antakį. Nejaugi vaikinas tikrai galvojo, jog Bonnie ketina trankyti jį iki nukritimo. Kad ir kiek Bennett grasintu, šiandien tikrai nebuvo tam nusiteikusi.
Ragana iškėlė rankas į viršų lyg pasiduodama. Nebuvo ji kalta dėl ką tik iš jos pusės atsklidusio moralo. Vaikinas pirmas pradėjo pareikšdamas, jog draugai turi būti iš vien. - Pirmas pradėjai, - pasakė taip kaip vaikystėje vaikai sakydavo tėvams, kuomet jie imdavo juos barti dėl muštynių su broliu ar seserimi. Na, Bonei toji dalis visai nepatiko. Na, galbūt toji dalis kuomet ji vos nenužudė Damono ir skambėjo visai viliojančiai, tačiau Enzo ji nuoširdžiai žudyti nenorėjo ir net gi stengėsi tam pasipriešinti. - Turi ką pasakyti? - kiek nusistebėjusi paklausė, tikrai įdomu raganai pasidarė, norėjo sužinoti ką doro nori pasakyti Damonas. - sakyk, - ramiu veidu žvelgdama į vaikiną paragino.
- Aš nemandagi? Juk dar neišvariau tavęs iš čia, neužtrenkiau durų tau prieš veidą, manau dėl to esu labai mandagi, - kelis kartus užtikrintai palinksėjusi pasakė. O dėl vienos išgertos taurės viskio nei vienas žmogus dar nepatapo nemandagus.
- Na panašu, kad dar toli gražu nežinai, kokie yra mano ir Enzo santykiai. Puikiai žinau, kad jei viskas būtų gerai, jis tikrai būtų pranešęs, tačiau iki šiol to nepadarė ir būtent tai labiausiai mane ir verčia nerimauti, - palingavusi galva pasakė. Buvo tikra, kad jei dar nors kartą Damonas leptelės kokį savo medinį juokelį jo net ir ta krūva pagalvėlių už kurių jis buvo pasislėpęs nepadės.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 181
Hug'ų : 3
Prisijungiau : 2016-07-14
...
Misery30
PostSubject: Re: svetainė Mon Jul 18, 2016 6:46 pm
Šnekos apie liūdnus dalykus varė Damon iš proto. Paprastai jis būdavo tas, kuris bandydavo viską išspręsti ir sutvarkyti, tačiau dabar jo nuotaika buvo kiek kitokia: jis vėl buvo tas pats nejautrus žiaurus kraugerys, kuriam svarbiausia buvo pasimaitinti šviežiu krauju. Kiek surimtėjęs jis mąstė, ką galėtų padaryti, kad pagerintų santykius su Bonne. Vis tik visai neseniai vos susitikęs su prisikėlusia Elena su ja ir susipyko. Galbūt jie abu galėtų leistis ieškoti Enzo? Damonui nepakenktų nužudyti kelis žmogeliukus, o beto dabar jis buvo stiprus kaip niekada, juk nuolat maitinosi žmonių krauju tiesiai iš venos.
- Ei, jeigu nerimsti savame kailyje belaukdama jo, tuomet galim jo ieškoti. Tik mums reikės raganos, kuri ką nors sugeba, - gana išraiškingai į ją pažvelgęs menkai šyptelėjo. Vis tik jis juk žinojo, kad Bonnė pastaruoju metu yra tikrai silpna.
Atsikrovęs pagalves nuo savęs, kelias užmetė ant Bonės ir pakilęs nuo sofos įsipylė dar vieną taurę. Kažkodėl dabar jis jau gailėjosi, kad pasisiūlė padėti surasti Enzo. Tas bastūnas gali būti bet kur, jis net neįsivaizdavo nuo kur pradėti jo ieškoti.
- Žinai, turėtai būti tikra, kad jis specialiai nuo tavęs nepabėgo. Juk vis tik tu bandei jį nužudyti. Po tokių įvykių net ir didžiausia meilė gali baigtis, - suvėlęs eilinę Damonišką teoriją, šis rimtai palingavo galvą ir atsigėręs viskio sukando dantis. Gal geriau neerzinti Bonės, akivaizdu, kad ji jautri. Nors Damon yra Damon: kaip gi be savo juokelių.
Back to top Go down
AuthorMessage
avatar
Guest
Svečias
PostSubject: Re: svetainė Mon Jul 18, 2016 8:42 pm
Na Bonnie nebuvo tokia, deja. Nebuvo bejausmė žiauri kraugerė, kuriai svarbiausia buvo nužudyti kuo daugiau žmonių, gerti jų kraują ir daryti panašius vampyriškus dalykus. Bennett turėjo jausmus ir dar kokius, jai rūpėjo žmonės aplink, jai baisiai rūpėjo jos draugai ir jei tik galėdavo visuomet stengdavosi jiems padėti. Štai kuo Bonnie skyrėsi nuo Damono ir tuo jiedu visuomet skirsis. Ji nebuvo ir nebus savanaudė ragana, kuriai rūpėtų tik jos pačios subinė. Na nebent vėl įgautų norą žudyti vampyrus. Tokiu atveju greičiausiai net ir džiaugtųsi, kad Enzo nėra čia, jog jis dingęs ir jog neteks visko išgyventi iš naujo. Galbūt netgi kažkiek to norėjo, tapti medžiotoja. Bet būtent tokia kokia buvo. Su įdiegtu paranojišku noru žudyti visus vampyrus. Šis užsiėmimas jai leistu mažiau galvoti apie Enzo arba iš vis apie jį negalvoti ir tai tikrai palengvintų dabartini jos gyvenimą.
Bonnie nė akimirkai nepagalvojo, jog Damonas ims ir pasisiūlys ieškoti Lorenzo, todėl tai jam padarius mergina kilstelėjo abu savo dailiai išpešiotus antakius su akivaizdžia nuostaba veide. Tačiau šiam pasakius, jog jiems reikia raganos kuri ką nors sugeba, jos nuostaba veide pakeitė pyktis. Ji kartais tikrai jautėsi kaip nevykėlė, kuri tokia silpna, kad nesugeba nieko deramai padaryti. Net ir pradžioje savo raganavimo pradžioje ji nesijautė tokia silpna kaip dabar.
- Tu juokauji? Manai aš neatlikinėjau Enzo vietos aptikimo burto? Kaip manai, ką jis man parodė? O gi, nieko. Ir tikrai ne dėl to, jog aš nieko nesugebėčiau, o dėl to, jog Enzo rasti burtų pagalba neįmanoma, tai kas jum ten nutiko yra stipriau už burtus, būtent tai ir padarė mane silpna, - išrėžusi viską tiesiai Damonui į veidą atsiduso. Na bent jau tokia viena iš galimybių buvo dėl raganos susilpnėjimo. Kadangi Bonnie tikrai nemanė, jog sugebėjo tapti tokia silpna tik dėl to, jog trumpam buvo tapusi medžiotoja. Kažin ar iš vis tai įmanoma.
- Tuomet, po velnių, kodėl tu nepabėgi? Mieliau dabar kalbėčiausi su Enzo ir nesiklausyčiau tavo nesąmonių, kurios man tikrai pradeda pabosti, - pavarčiusi akis leptelėjo. Nes tikrai buvo pradėjusios įkyrėti tos Damono bereikšmės kalbos apie nieką. Ir ne dėl to, jog ji jautri. O dėl to, jog dabar joje virė pyktis Damonui, nes jei jis kaip idiotas nebūtų bėgęs paskui iliuzija buvusį Elenos balsą ir Enzo greičiausiai dabar būtų čia, kartu su Bonnie, o ne kažin kur, gyvas arba miręs.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 181
Hug'ų : 3
Prisijungiau : 2016-07-14
...
Misery30
PostSubject: Re: svetainė Tue Jul 19, 2016 3:03 pm
Damonas gurkšnojo viskį ir ramiai klausėsi Bonnės. Leido jai išsilieti ir išsipasakoti. Tačiau kalbos apie tai, kaip ji nenori jo čia ir mieliau kalbėtųsi ir būtų su Enzo, taip pat sukėlė pyktį. Pastatęs tuščią taurę ant baro, Damon atsisuko į Bonnę.
- Žinai ką, Bonne? Man jau atsibodo tos kalbos, kaip manęs visi nekenčia, kaip manęs visi nenori. Koks aš blogas, koks aš nepakenčiamas, kaip mieliau žmonės dabar būtų su kuo nors kitu. Mes abu pridarėm klaidų, tu pati žinai, tačiau aš kartu su Enzo bandžiau išgelbėti tavo subine, kad tu nemirtai nuo tų prakeiktų vaistų, kuriuos Enzo tau pompavo. Aš būdavau šalia, kai tau reikėdavo pagalbos. Mes buvom kartu įstrigę tame nelemtame pasaulyje ir aš kartu su tavim kovojau, kad išliktume gyvi ir sugrįštume. Aš vėl grįžau, kad tave iš ten ištraukčiau. Nori tikėk, nori ne, bet aš esu tavo draugas. Taip, kartais esu nepakenčiamas, tačiau tikrai nenusipelniau tavo vis dar besitesiančio pykčio. Man jau nusibodo, kad net Elena ir Stefanas manęs nekenčia. Aš čia atėjau su tavimi taikytis, nors taip pat galėčiau pykti ir tau pudrinti smegenis, kad nenoriu su tavimi būti. Bet žinai ką? Vietoj to aš atėjau čia ir net ketinau iškepti blynų. Panašu, kad tu nenori būti mano drauge, tad geriau jau eisiu. Tik paskui neverkit ir nebandykit sugrąžinti mano žmogiškumo, nes aš bandžiau būti geras, o jūs mane visi atstūmėt, - jis metė išraiškingą žvilgsnį į Bonnę ir pasisuko išėjimo link, - Perduok Elenai linkėjimus! - šūktelėjęs trenkė lauko durimis ir pasileido miestelio link. Reikia nuraminti nervus.
Back to top Go down
AuthorMessage
avatar
Guest
Svečias
PostSubject: Re: svetainė Tue Jul 19, 2016 10:48 pm
Damonui prabilus Bonnie pagaliau nutilo. Pagaliau ragana įdėmiai klausėsi ką jai kalba vampyras, kuris akivaizdžiai rėžė viską ką galvojo. Šiam baigus kalbėt Bennett atsiduso, na gerai jai teko prisipažint, kad gerokai perspaudė, taip tiesiai šviesiai vis kartoti į akis, jog geriau dabar būtum su kuo nors kitu nei su žmogumi, kuris yra dabar su tavimi. Iš tiesų bent jau dalis viso to ką pasakė Salvatore buvo tiesa, tačiau Bonnie neketino imt ir pripažint, jog ji klydo, jog neturi ant jo dėl ko pykti, jog yra prasta draugė. Neketino to daryti, ne tik dėl to, jog nenorėjo, tačiau ir dėl to, jog tai buvo per vėlu, kadangi vampyras patraukė išėjimo link, o paskutinis dalykas, kurį Bonnie girdėjo buvo durų trenksmas. Ragana krūptelėjo. Tačiau Damono nesivijo, kadangi tai būtų beprasmiška. Dar kelias akimirkas pasėdėjusi pati išsinešdino iš namų, kadangi tikrai nenorėjo praleisti viso vakaro čia, tarp keturių sienų, viena.
Back to top Go down
AuthorMessage
Sponsored content
PostSubject: Re: svetainė
Back to top Go down

svetainė

View previous topic View next topic Back to top
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Daugiabutis :: Bethany Noel Mota :: Gyvenamasis kvartalas :: Bennett's-