Share|
Misery24
Misery24
Misery18
Misery15
Misery18
Misery15
Misery18
Misery15
Misery24
Misery24
Misery15
Misery18
Sponsored content

Namo įšorė/ in/out

View previous topic View next topic Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 697
Hug'ų : 3
Prisijungiau : 2016-07-05
...
Misery24
PostSubject: Namo įšorė/ in/out Thu Jul 07, 2016 1:21 pm
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 697
Hug'ų : 3
Prisijungiau : 2016-07-05
...
Misery24
PostSubject: Re: Namo įšorė/ in/out Thu Jul 07, 2016 1:50 pm
Prieš tai dar kiek paklaidžiojus ir spėjus sugrįžti prie mašinos bei pasiėmusi savo pirkinius mergina galiausiai pasiekė vasarnamį ,o tada kiek apsidairė niekas tikrai nebuvo pasikeitę, tik tiek ,kad ji pati jau buvo nebe maža mergaitė ir nebe žmogus. Kiek atsiduso, o tada apsidairiusi priėjus prie durų bei jas atsirakinu įsmuko vidun visa laimė, kad pakvietimų į šiuos namus nereikia, nes kažkokia ragana užbūrė juos, kad to nereiktų. Šyptelėjus kiek apsidairė, o tada uždariusi duris nužingsniavo.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 1184
Hug'ų : 15
Prisijungiau : 2016-06-29
...
Misery18
PostSubject: Re: Namo įšorė/ in/out Thu Jul 07, 2016 1:56 pm
įeina
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 591
Hug'ų : 4
Prisijungiau : 2016-06-29
...
Misery15
PostSubject: Re: Namo įšorė/ in/out Thu Jul 07, 2016 3:15 pm
Pastaruoju metu Davina stengėsi nesikišti į aplinkinių reikalus ir paisyti savų problemų, tačiau sulaukusi žinutės iš Stefano Salvatorės, mergina negalėjo į ją neatkreipti dėmesio. Vampyras nebūtų jai parašęs be reikalo, atsisakyti padėti Claire paprasčiausiai negalėjo, kadangi prijautė tam vampyrui už kitokį gyvenimo būdą. Įsėdusi į savo automobilį ragana iš karto patraukė Stefano nurodyta kryptimi, rūpestingai dairydamasi tiek pro langus, tiek pro veidrodėlius, kad nepraleistų posūkio ir laiku pastebėtų namą. Galiausiai priekyje pastebėjusi nedidelį keliuką, o tolėliau ir vasarnamį su greta pastatytu džipu, mergina pasuko vairą ir įriedėjo į kiemą, sustodama greta juodos mašinos. Dirstelėjusi į save veidrodėlyje Davina giliai įkvėpė ir atidarė dureles. Nuo gretimos sėdynės mergina paėmė burtų knygą, kurią dėl visa ko pasiėmė su savimi. Lengvai iššokusi iš savo automobilio, ji apsidairė, nežinodama, ar turėtų eiti į namą, ar Stefanas jos laukia kažkur lauke. Priėjusi prie durų mergina kelis kartus pabarškino į jas ir atsiduso, apžvelgdama namą savo mėlynomis akimis.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 1184
Hug'ų : 15
Prisijungiau : 2016-06-29
...
Misery18
PostSubject: Re: Namo įšorė/ in/out Thu Jul 07, 2016 3:27 pm
Vos palikęs Leksę prie baseino, Stefanas kaip tik ruošėsi keliauti į lauką pasitikti Davinos, tačiau tuo pat metu šioji kaip tik pasirodė čia. Išgirdęs beldimą į duris, vampyras nužingsniavo prie jų bei nieko nelaukęs atidarė jas. -Labas. Labai ačiū, kad atvykai,-mielai ir labai apgaulingai besišypsodamas ištarė Stefanas, mat dabartinis Salvatore nebebuvo toks nuoširdus kaip tas, kuris susipažino su Davina. Na, vampyras dar nebuvo praradęs viso turėto žmogiškumo, tačiau kelis kartus iš eilės ragautas žmogaus kraujas jau buvo išmušęs jį iš vėžių ir pamažu vertė Stefaną tuo, kuo jis buvo ankščiau - plėšrūnu. Laimei, kol kas šis dar buvo pusiau savimi, todėl jam rūpėjo išgelbėti geriausią draugę Leksę ir štai kodėl jis parašė tą žinutę Davinai. -Užeik. Mano draugė turėtų laukti svetainėje,-susimąstęs ištarė Stefanas, nors ir nebuvo tikras ar Leksė išvis ateis, juk pastaruoju metu ši buvo tokia užsispyrusi ir dėl neaiškių priežasčių labai nepatenkinta Stefano rūpesčiu. Tačiau jeigu ši ir nepasirodys ten, kur vampyras liepė, jam teks atvesti draugę galų gale jėga, juk pasikvietė raganą tam, jog sulaktų pagalbos, o ne pasišnekučiuotų prie puodelio kavos apie ūkį ir bites.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 591
Hug'ų : 4
Prisijungiau : 2016-06-29
...
Misery15
PostSubject: Re: Namo įšorė/ in/out Thu Jul 07, 2016 3:49 pm
Davina nieko nežinojo apie Salvatorės nuklydimus iš doros kelio, o argi galėjo, kai pastarasis leido savo dienas Mystic Falls'e, o mergina be Naujojo Orleano, ne kur ir buvo nukeliavusi. Kartais ji aplankydavo tą mažą miestelį, tačiau tai darė itin retai, o ir priežasčių ten nuvykti ragana rasdavo sunkiai. Ši proga susitikti su Stefanu buvo vienetinė ir Davina negalėjo jos praleisti. Rankoje tvirtai spausdama knygą, ragana kantriai laukė kol prasivers namo durys ir nusišypsojo, už jų išvydusi vampyrą. Jis neatrodė nei kiek pasikeitęs nuo paskutinio jų susitikimo, bent jau fiziškai, nebent šiek tiek sunerimęs, bet tai buvo paaiškinamas dalykas. Juk dėl Stefano bėdų su jo drauge Davina čia ir buvo.
- Jeigu nebūčiau pasirodžiusi, belstumeisi prie mano namų durų, todėl realiai... nelabai turėjau pasirinkimą, - erzinančiai pažvelgė į Salvatorę ir lėtai pajudėjo į priekį, gavusi leidimą užeiti. Kadangi namo mergina visiškai nepažinojo ir čia lankėsi pirmą kartą, prasisuko į Stefaną, laukdama, kol šis parodys jai kelią.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 1184
Hug'ų : 15
Prisijungiau : 2016-06-29
...
Misery18
PostSubject: Re: Namo įšorė/ in/out Thu Jul 07, 2016 5:20 pm
Išgirdęs merginos atsakymą, Stefanas nė nesusimąstęs linktelėjo pritardamas Davinai. Iš tiesų, jeigu šioji nebūtų čia atvažiavusi, jis pats būtų ėmęs persekioti raganą, kol šioji sutiktų padėti, juk visgi, privalėjo padėti Leksei bent jau dėl to, jog nuo grįžimo ši dar nė karto jo nepaliko ir buvo tokia vienintelė. Juk nuo jo nusigręžė net Karolina, tad.. vampyras jautėsi kažkiek skolingas draugei, net ir dabar, nebūdamas visiškai savimi. -Jauskis kaip namie,-pridūrė Stefanas atsisukdamas į Daviną ir iškišęs galvą pro duris įtariai apsidairė, lyg kažkas merginą galėjo čia atsekti, o tuomet uždaręs duris apsisuko eiti. -Paskui mane,-vos vos pakėlęs lūpų kampučius tarė vaikinas ir jau ruošėsi keliauti į svetainę, tačiau netrukus išgirdo kažką dundant Leksės kambaryje. Primerkęs akis, vampyras pakeitė ėjimo kryptį ir nužingsniavo link draugės miegamojo sujungto su virtuve.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 591
Hug'ų : 4
Prisijungiau : 2016-06-29
...
Misery15
PostSubject: Re: Namo įšorė/ in/out Thu Jul 07, 2016 5:24 pm
Davina akimis permetė namo vidų, įvertindama jo išvaizdą ir likusi patenkinta, žvilsniu sekė nueinantį Stefaną. Mergina nežinojo, ko gali tikėtis jį nusekusi, tačiau stoviniuoti prie durų ji neketino. Išleidusi sunkų atodūsį, palengva patraukė paskui Salvatorę, dairydamasis po erdvų vasarnamį.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 697
Hug'ų : 3
Prisijungiau : 2016-07-05
...
Misery24
PostSubject: Re: Namo įšorė/ in/out Fri Jul 08, 2016 5:29 pm
Out
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 697
Hug'ų : 3
Prisijungiau : 2016-07-05
...
Misery24
PostSubject: Re: Namo įšorė/ in/out Fri Jul 08, 2016 6:55 pm
In
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 591
Hug'ų : 4
Prisijungiau : 2016-06-29
...
Misery15
PostSubject: Re: Namo įšorė/ in/out Fri Jul 08, 2016 9:43 pm
Galop suradusi išėjimą ir išėjusi iš namo, Davina patraukė link savo automobilio. Atidariusi dureles, įmetė savo rankinę ant keleivio sėdynės, o pati įsiropštė į vairuotojo vietą. Pasukusi raktelį spynelėje, prisisegė diržu, ir vos tik variklis užsikūrė, mergina išsuko iš kiemo ir nuvažiavo link miesto, mieguistu žvilgsniu stebėdama kelią.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 1184
Hug'ų : 15
Prisijungiau : 2016-06-29
...
Misery18
PostSubject: Re: Namo įšorė/ in/out Fri Jul 08, 2016 10:22 pm
Išėjęs pro duris Stefanas priėjo prie savo automobilio ir pradaręs bagažinę į ją įmetė kuprinę. Tuomet uždaręs ją, šis dar kartą pažvelgė į Leksės vasarnamį. Užuodęs ugnį, vaikinas kiek primerkė akis, tačiau ką Leksi sugalvojo ir ką sau pasidarys jam nerūpėjo. Įsėdęs į automobilį šis užkūrė variklį ir išsukęs iš kiemo tiesiog nuvažiavo atgal į Mystic Fallsą.
Back to top Go down
AuthorMessage
Sponsored content
PostSubject: Re: Namo įšorė/ in/out
Back to top Go down

Namo įšorė/ in/out

View previous topic View next topic Back to top
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Policijos nuovada :: Branson's cottage-