Share|
Misery26
Misery26

In/Out

View previous topic View next topic Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 235
Hug'ų : 15
Prisijungiau : 2016-07-05
...
Misery26
PostSubject: In/Out Wed Jul 06, 2016 10:38 pm
...
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 235
Hug'ų : 15
Prisijungiau : 2016-07-05
...
Misery26
PostSubject: Re: In/Out Thu Jul 07, 2016 12:39 am
Natanielis iki savo namų ėjo geras dešimt minučių, per kurias jam ėmė skaudėti rankas ir nugarą, mat kuo toliau, tuo sunkesnė mergina jam atrodė. Svarmenų jis laisvalaikiu nekilnodavo, taigi nešti ant rankų suglebusią vampyrę jam tapo tikrai geru iššūkiu. Ypač, kai eiti reikėjo gerą kelio gabalą, ir be jokių sustojimų atsikvėpti. Neitas baiminosi, jog pakeliui tamsiaplaukė sugebės atsipeikėti, tačiau net ir tada, kai Neitas stengėsi atrakinti namų duris, neišmetęs merginos, šioji kybojo tarsi skudurinė Onutė. Medžiotojas žinojo, kad verbena ją gerokai apsvaigino, tačiau poveikis buvo trumpalaikis ir šioji pradėti busti galėjo bet kurią sekundę. Atidaręs duris vaikinas lengviau atsikvėpė, tyliai kažką burbtelėjo panosėje, saugumo dėlei pakvietė merginą vidun, nes jeigu netyčia ją pražudytų įnešdamas į vidų, būtų pats kaltas ir nieko nepeštų. Žengęs vidun, koja paspyrė duris, įjungė šviesą ir patraukė link laiptų, vedančių į rūsį.
Back to top Go down

In/Out

View previous topic View next topic Back to top
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Gaisrinės stotis :: Gyvenamasis kvartalas :: Clayton's-