Share|
Misery18
Misery15
Misery18
Misery15
Misery18
Misery15
Misery18
Misery30
Misery22
Misery30
Misery22
Misery30
Misery22
Misery30
Misery29
Sponsored content

Baras

View previous topic View next topic Go down
Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next
AuthorMessage
Prikeverzojau : 1184
Hug'ų : 15
Prisijungiau : 2016-06-29
...
Misery18
PostSubject: Re: Baras Fri Jul 15, 2016 2:01 pm
-Man ir nereikės taupyt, tam vampyrai gali užkalbinėti žmones, Davina Claire,-iškėlęs vieną pirštą į viršų išdėstė situaciją raganėlei, tačiau nors Stefanas ir stengdavosi kuo mažiau naudoti įtaigą nekaltiems žmonėms, tokiu atveju tai tikrai praversdavo, juk nereikėdavo mokėti už itin brangius daiktus, o vis tiek galėdavai juos gauti. Nors, žinoma, Salvatore dažniau visgi susimokėdavo, užkalbinėti žmones, kad gautų ko nori labiau buvo Deimono sritis.
-Nebijau aš tavęs, mane pabučiuos kokia graži mergina ir aš pavirsiu į princą. Ir ką tada darysi, pavyduole?-atsisukęs į Claire Stefanas ir vėl lyg mažas vaikas parodė jai liežuvį, o tuomet nusisukęs ir vėl apsikabino savo gyvenimo meilę - viskio butelį. Tačiau netrukus vargšas Stefanas buvo labai nuskriaustas ir nė pats nespėjęs sureaguot jau gulėjo ant žemės, butelis buvo sudužęs, o kėdė kažkur netoliese parvirtus.
-NEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!-dramatiškai ir garsiai užrėkė Stefanas į save taip pat atkreipdamas visų čia buvusių dėmesį, tačiau jam nerūpėjo. Juk jo butelis, jo didžioji meilė gulėjo sudužęs į tūkstantį gabalėlių šalia jo. -Tu jį nužudei....-nors nė nematė, kad tai Davina jį su tuo buteliu nusviedė ant žemės, tačiau daugiau neturėjo ko apkaltint, tad atsisukęs į Claire parodė į ją pirštu visas susiraukęs. -Ir tu už tai sumokėsi. Už tave bus atkeršyta, mano meile!-iškėlęs kumštį į viršų pagrūmojo Salvatorė labai jau dramatiškai kalbėdamas, o visi žmonės vis dar spoksojo į jį ir Daviną kaip į visiškai nenormalius asmenis. 
Netrukus prie jų priėjo vienas iš apsauginių. Stefanas dar voliojosi ant žemės gedėdamas dėl savo meilės, tad apsauginis priėjo prie Davinos, tikėdamasis, jog ši gėrė mažiau ir bus įmanoma su ja susikalbėt.
-Panele, galbūt derėtų jums iškviesti taksi? Mes tikrai manome, kad jums metas pasišalinti iš čia.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 591
Hug'ų : 4
Prisijungiau : 2016-06-29
...
Misery15
PostSubject: Re: Baras Fri Jul 15, 2016 5:18 pm
- Užkalbėti žmones? O aš maniau, kad tu vienas iš tų gerųjų vampyrų, kurie nedaro tokių nusikaltimų prieš žmoniją, - suraukė nosį, nors veide vis dar švietė girto žmogaus šypsena bei kaltinamu veidu spoksodama į Stefaną, kuris dabar mėgino pasipuikuoti savo vampyriškais sugebėjimais gauti telefoną su šimto procentų nuolaida. Gal kada ir Davinai jis kokį samsungą padovanos, negi jam gaila?
- Arba visos gražios merginos pabijos užsikrėsti raupsais nuo šlykščios rupūžės, - primerkė akis ir nusijuokė, toliau sėkmingai erzindama Salvatorę. Šiaip jo varlės kailyje mergina tikrai neįsivaizdavo ir kaip kokia piktoji ragana neketino jo versti į kažkokį varliagyvį, bet kai tavo organizme yra nemenkas kiekis alkoholio, smegenys automatiškai prisimena visas pasakas apie žaliaodes raganas, kurios princus paverčia varlėmis. Gaila, kad Claire nė iš tolo tokios nepriminė...
- O, Stefanai, negi tikrai man keršysi? Aš tau nupirksiu naują meilę, aš pažadu, - pridėjusi delną prie širdies, Davina nusijuokė ir prikando lūpą, žvelgdama į vis dar ant žemės gulintį Salvatorę. Dieve, jis atrodė taip juokingai, kad mergina nuolatos garsiai kikeno, ir nelabai susivokė, kai prie jų prisistatė apsauginis, besikreipiantis į ją. Kelis kartus sumirksėjusi akutėmis, ragana pakėlė į jį kiek sutrikusį žvilgsnį. Taksi? Apie ką jis čia šneka?
- Klausyk, aš čia su pareiga parvesti draugą namo, todėl kai jis atsistos, - Davina mostelėjo gulinčio vampyro pusėn. - Mes iš čia išeisime ir niekada negrįšime, - linktelėjo galva ir susikryžiavo rankas ant krūtinės, bandydama piktai žiūrėti į prisplakusį vyruką. - Linksmybių gadintojas, - kiek per garsiai tarstelėjo ir purkštelėjo, pažvelgdama į Stefaną, neketinantį keltis nuo Grill'io žemės.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 1184
Hug'ų : 15
Prisijungiau : 2016-06-29
...
Misery18
PostSubject: Re: Baras Fri Jul 15, 2016 5:28 pm
-Tai.....juo,-kilstelėjęs antakį ir šiek tiek sutrikęs ištarė Stefanas, nes kartais ir pats nesusigaudydavo bei užmiršdavo apie ką kalba eina, tačiau nenorėjo to parodyti, dar paskui Davina pagalvos, kad anas labai kvailas yra, o tokiu pasirodyti Stefka nenorėjo net girtas.
-Kaip tu drįsti taip mane vadint?? Žinai, Davina Claire, aš maniau mes draugai, bet akivaizdu, kad ne,-vaidindamas baisiai supykusį atšovė Stefanas ir suraukęs antakius piktai nužvelgė netoliese sėdėjusią Daviną, atseit labai jau nepatenkintas, kad jį taip įžeidinėja. Argi jis būtų šlykšti rupūžė? Stefanas būtų gražus, mažas ir mielas varliukas. Ką ji čia šneka..
Kol apsauginis diskutavo su Davina, Stefanas nesiklausė nė vieno jų žodžio, mat paimdamas vieną ar kitą butelio šukę toliau kūkčiojo praradęs savo vienintelę tikrąją meilę.
-Panele, jūs akivaizdžiai išgėrusi tiek pat kiek tas vaikinas, tad abejoju ar kažkuris iš jūsų išvis pasieks namus. Laimei, tai ne mūsų rūpestis, todėl arba leidžiate man iškviesti jums taksi, kol dar esu malonus, arba abudu išeikit ir miegot lauke, man tas pats,-jau kiek pikčiau tarė apsauginis stebėdamas Daviną bei laukdamas jos nurodymų.
Tačiau Stefukas nė nesiruošė kažkur eit, grindys nors ir buvo kietos, tačiau kažkodėl visai patogiai ant jų jautėsi Salvatore, tad netrukus pamiršęs apie savo seną gyvenimo meilę, šis pasisuko į Claire net nekreipdamas dėmesio į šalia jos stovėjusį vyruką.
-Davina, eikš čia, visai smagu,-kikendamas lyg mažas vaikas ištarė vampyras mostelėdamas ranka bei kviesdamas raganaitę prisijungt ant jo pagulinėt ant žemės. Štai kaip greit jo sielvartas dėl gyvenimo meilės praėjo.. Ech, neištikimas tas Stefka.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 591
Hug'ų : 4
Prisijungiau : 2016-06-29
...
Misery15
PostSubject: Re: Baras Fri Jul 15, 2016 5:44 pm
- Tu toks prisigėręs, - nusijuokė iš tikrai sutrikusio Stefano, tačiau ir pati nelabai suprato, kodėl jis toks pasimetęs gyvenime, bet gilintis į tai taip pat nepuolė, kadangi neatrodė tai itin reikšmingas dalykas, vertas pastangų blaiviai galvoti. O Davinos smegeninė tikrai buvo išsijungusi ir artimiausiu metu tikrai neketino įsijungti. Nereikėtų nustebti, jei ryte mergina atsibustų policijos nuovadoje ar šiaip kokiame pakelės griovyje.
- Esi labai juokingas, kai pyksti, - dar garsiau nusijuokusi mergina iš supykusiu apsimetinėjančio Salvatorės. - Žinai, jeigu gertum visą savo gyvenimą, visada būtum toks linksmas, - palinksėjo galvele ir išsišiepė, pamesdama 'tobulą' patarimą Stefanui. Reikėjo tik tikėtis, kad jis to nepriims už gryną pinigą ir netaps prasigėrusiu, nes tada jau pati Davina turėtų ieškoti jam pagalbos.
- Gerai, nusiramink, išgerk, eik atsigulk šalia jo, - rankų mostais bandydama nuraminti apsauginį, Claire nesustodama kikeno. - Tu juk supranti, kad taip besielgdamas mano numerio negausi? Aš čia su kompanija, eik kabinėtis prie kitų merginų, - kilstelėjo antakį viršun ir įsirėmė rankomis į šonus, bandydama iš čia išvaryti tą priekabų vaikiną. Na ir kur tas vyrų džentelmeniškumas?
- Aš ateičiau, bet jis prie manęs lenda, - pasiskundė patempdama apatinę lūpą ir pirštu bakstelėdama į apsauginį, stovėjusį visai prie pat jos. - Daryk kažkąąą! - suzyzė pasukdama galvą į Stefaną ir maldaujamu žvilgsniu žiūrėdama į jį. Purvinus reikalus mergina tikrai ketino palikti Salvatorei, kadangi pati nenorėjo naudoti prievartos prieš tą vyruką, atliekantį savo pareigą. Juk ji buvo geras žmogus, o va Salvatorei taip prasižengti buvo galima.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 1184
Hug'ų : 15
Prisijungiau : 2016-06-29
...
Misery18
PostSubject: Re: Baras Fri Jul 15, 2016 5:58 pm
-Jeigu gerčiau visą gyvenimą, tapčiau alkohohohoho..-Stefanas tikrai stengėsi ištarti tą žodį, tačiau buvo per daug prisigėręs ir vaikinui niekaip neapsivertė liežuvis. Na, juk nesenai rėkavo ant Davinos, kad ta per daug nesuprantamai šneka, tad dabar ir pats baisiai jau mandrą žodį matyt bandė pasakyt, tik deja, nesugebėjo ištart ir numojo ranka nusprendęs net ir nemėgint. O koks skirtumas? Turbūt raganaitė vis tiek suprato ką šis turėjo omeny. 
Išgirdęs draugės pagalbos šauksmą, Stefanas pakėlė galvą ir sutrikęs apsidairė, lyg ką tik būtų pabudęs iš žiemos miego. Pamatęs vyruką stovėjusį prie Davinos, šis prisimerkė nužvelgdamas jį piktu žvilgsniu bei aiškiai liepdamas išeiti. Tačiau apsauginis stovėjo susinėręs rankas po krūtine ir turbūt tik ir laukė, kol Stefanas jį puls, kad turėtų priežastį iškviesti policiją bei jį uždaryti. 
-Aš tuoj tave išgelbėsiu!-sušuko Salvatore ir pamažu ėmė bandyt stotis, tačiau kai buvo beveik pakilęs nuo žemės slystelėjo ir vėl parkrito atgal išsitrėkšdamas ant pilvo. Visi žmonės vis dar stebėjo šį cirką, kai kurie net išsitraukė telefonus filmavo, tačiau Stefanas to nematė ir jam nerūpėjo. -Ne, žinai.. manau dar pagulėsiu,-sumurmėjo vaikinas kuriam dabar be galo skaudėjo visą kūną, visgi skaudžiai krito vaikas ant tos žemės. Tačiau netrukus girtoje Salvatorės makaulėje įvyko perversmas ir šis suprato, kad jei nori būti didvyris - privalo išgelbėti merginą. Todėl pakilęs nuo žemės priėjo prie apsauginio bei bakstelėjo pirštu jam į krūtinę.
-Tu,-vis dar baksnodamas jam į krūtinę ištarė Salvatorė,-palik mano moterį ramybėje. Supratai??-piktai paklausė šis ir pakėlė akis į apsauginio veidą, kuris atrodė išties grėsmingai, tik deja girtam Stefanui tai nelabai rūpėjo.
Netrukus tas vyriokas patraukė Stefano pirštą liepdamas jiems tuojau pat nešdintis geruoju, arba bus blogai. Suraukęs antakius Salvatorė nužvelgė juodai apsirengusį apsauginį ir papurtė galvą.
-Pats nešdinkis!-suriko dabar jau tikrai piktas Stefka, o ne vaidinantis bei stumtelėjo apsauginį savo vampyriška jėga, o šis iškart parkrito ant žemės. Na, girtas Stefanas ne tik buvo linksmas, bet ir impulsyvus, tačiau matyt to tik ir tereikėjo apsauginiui, kurio kumštis netrukus trenkė Stefanui į veidą bei atjungė šį. Daugiau nedelsęs vyriokas pasiėmė telefoną bei iškvietė policiją atidžiai stebėdamas tiek Stefaną, tiek Daviną, kad tie nepabėgtų. Ech, prisidirbo vaikai.. na, labiausiai Stefka.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 591
Hug'ų : 4
Prisijungiau : 2016-06-29
...
Misery15
PostSubject: Re: Baras Fri Jul 15, 2016 6:14 pm
Ko gero, tuo ir baigėsi Davinos misija parvesti girtą Salvatorę namo, mat vos tik Stefanas užsipuolė apsauginį, ragana suprato, jog viskas geruoju nesibaigs, tačiau stoti tarp dviejų įsikarščiavusių vyrukų ji nedrįso, nenorėdama į veidelį gauti į pati, visgi ji buvo mergina, o anie du tryško noru išbaladoti vienas kitam dantis.
- Ei.. Eiiiii, palaukit, - bandydama juos nuraminti žodžiais, Davina turėjo užsimerkti, kai Stefanas kiek per stipriai stumtelėjo apsauginį ir šis nusivertė ant žemės. Prikandusi lūpą, kad nesusijuoktų, nes girtam proteliui tai atrodė lyg itin juokinga scena, mergina atsargiai nuslydo nuo kedės, jau ketindama kažko imtis, nes viskas ėmė tapti nevaldoma, bet... pavėlavo. Kai Salvatorė gavo gerą kablį ir atsijungė ant grindų, Davina net žioptelėjo ir delnu prisidengė burną. Apsauginis tikrai gerokai pasistengė, kadangi atjungti vampyrą nebuvo juokų žaidimas.
- Stefanai... - sumurmėjo žiūrėdama į gulintį draugą. Po kelių minučių galvelėje gimus idėjai, kad visgi reikia pažūrėti ar jis apskritai gyvas, Claire atsiklaupė prie Salvatorės ir delnais paplekšnojo jam per žandus, naiviai tikėdamasi, kad šis prisikels ir jie galės nešti kudašius iš čia, kol neatvažiavo policija. Aišku, vampyras buvo be sąmonės ir Davina buvo palikta viena akistatai su teisėsauga ir apsauginiu, kuris ją stebėjo. - Iškrypėlis, - pakankamai garsiai tarė jam su pasibjaurėjimu ir nė kiek nesidrovėdama ištiesė ranką į jo pusę, dailiai nuskraidindama tą vyruką į artimiausią sieną. Nesigilino mergaičiukė ar jis atsijungė, ar ne, labia buvo susitelkusi į plano kūrimą, kaip išnešti iš čia Stefaną ir pradingti pačiai, kadangi bet kurią akimirką į čia galėjo pareiti policija, o turėti su ja reikalų Claire tikrai nenorėjo.
- O nagi. Tu gi nemirei, - kiek stipriau pliaukštelėjo Stefanui per veidą ir susiraukė, apsidairydama aplinkui, tačiau merginai tik dar labiau susvaigo galva ir šioji bejėgiškai atsiduso, įsispoksodama į gulintį Salvatorę.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 1184
Hug'ų : 15
Prisijungiau : 2016-06-29
...
Misery18
PostSubject: Re: Baras Fri Jul 15, 2016 6:37 pm
Deja Stefanas nors ir nemirė, vis dar gulėjo ant grindų atsijungęs bei nė nesiruošdamas kol kas atsibusti. Buvo girtas, o dar ir atjungė jį visai nesenai, tad net ir pats nelabai norėjo prabust bei stot akistaton su atvykstančiais pareigūnais. Dabar kažin ar tokios būsenos būtų galėjęs ką nors užkalbėt, todėl visa tai buvo prastoka idėja. 
Į sieną nusviestas apsauginis deja neatsijungė, tačiau galvą susitrenkė. Suklupęs ant žemės vyras susiėmė už galvos, iš kurios šiek tiek bėgo kraujas, nes nuo smūgio į sieną turbūt ją prasiskėlė. Gaila, Stefanas dabar miegojo giliu miegu ir nematė to paklaikusio vyro veido, kai šis suprato, jog ta žavi, bet girta mergina jį nuskraidino kažkokiu neįmanomu ir mistiniu būdu nė neprisiliesdama prie jo. Kas per velnias?!
Netrukus pro Mystic Grillio duris įžengė trys ginkluoti pareigūnai. Nežinia kodėl jų buvo net trys, matyt skambindamas apsauginis apibūdino Stefaną kaip labai baisų padarą, su kuriuo vienas ar galų gale du pareigūnai nesusitvarkys, tad tie pasiėmė pastiprinimą.
-Atleiskit panele, bet mes turėsime suimti šį vyruką, o jūs vyksite kartu,-sumurmėjo vienas iš pareigūnų priėjęs prie Davinos bei pakeldamas ją nuo žemės. Kitas tuo metu pakėlė nuo žemės netekusį sąmonės Stefaną bei uždėjo jam antrankius. Kažkodėl vyrai Davinos nesurakino, tačiau apklausę apsauginį, kuris vis dar gulėjo baisiai sutrikęs ir policininkų manymu kliedėjo nesąmones, vyrukai nusprendė į areštinę vežti ir Daviną, kuri taip pat buvo įtartina, tad netrukus išnešė Stefaną ir išvedė Daviną.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 181
Hug'ų : 3
Prisijungiau : 2016-07-14
...
Misery30
PostSubject: Re: Baras Wed Jul 20, 2016 7:03 pm
Damon jau atėjo čia gana girtas. Na, jis jau buvo padauginęs ne tik alkoholio, tačiau ir žmonių kraujo. Iš nužudytojo pasisavinęs švarius marškinėlius, mat jo buvo kruvini, vampyras patraukė grilio link. Vis tik jis žinojo, kad Elena nuo jo neatstos. Tačiau taikytis su ja net neketino. Dabar jis labai pyko ant visų.
Atėjęs į grilį, Damon apsidairė. Visi staliukai buvo užimti, tad dabar jis jau traukė baro link, tačiau pasirinko kiek atokesnį kampelį. Atsisėdęs ten užsisakė butelį burbono ir tik vieną taurę. Nu gers vienas. Kažin ar kada išlys iš šito gėrimų perdozavimo.
Dar kartą pasitikrinęs mobilųjį suprato, kad nėra jau toks girtas. Gal tik persivalgęs. Kiek žmonių jis šiandien nužudė? Net pametė skaičių. O dabar jų gana daug sedėjo čia. Jeigu Elena jį ir vėl suerzins, galės jai parodyti puikų spektaklį.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 455
Hug'ų : 3
Prisijungiau : 2016-07-01
...
Misery22
PostSubject: Re: Baras Wed Jul 20, 2016 7:28 pm
Palikusi Bonę ir Karoliną prie staliuko vienas, Elena atžingsniavo prie baro ir atsisėdo ant kėdės šalia Deimono. Nuo merginos aiškiai sklido alkoholio kvapas, visgi švęsdama savo sugrįžimą su geriausiomis draugėmis išlenkė ne vieną tekilos taurelę, o kadangi Gilbert nebuvo pati stipriausia, alkoholis tikrai pamažu ėmė sukti jai protelį. Tačiau atžingsniavusi čia laimei dar nebuvo girta, tik šiek tiek apsinešusi. Nors turbūt ta paskutinė taurelė išgerta prieš ateinant čia netrukus suveiks.
- Barmene! - vos atsisėdusi ant kėdės suriko Elena mostelėdama ranka ir pasikviesdama vyruką prie savęs. - Atnešk man butelį tekilos. Tu vaišini, - užkalbėdama vaikiną ištarė Elena ir nulydėjusi jį žvilgsniu nusišypsojo, o tuomet pasisuko į Deimoną.
- Taigi.. spėju mums derėtų išsiaiškinti santykius, ar ne? - kilstelėjo antakius pakreipdama galvą į šoną. Taip, turbūt šiandien susitikti su Deimonu nebuvo geriausia idėja, tačiau pati Elena nė nesuprato, jog šiek tiek padaugino gėrimų ir nėra pačios geriausios stadijos šiuo metu. Visgi, ji beprotiškai ilgėjosi savo vaikino ir išgėrusi tik dar labiau norėjo su juo susitaikyti.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 181
Hug'ų : 3
Prisijungiau : 2016-07-14
...
Misery30
PostSubject: Re: Baras Sat Jul 23, 2016 6:06 pm
Damonas čia atėjo susitikti su Elena, tačiau bėda buvo ta, kad visai nenorėjo jos matyti. Ji jam priminė tik tuos laikus, kai jis buvo švelnus kačiukas. Beto jai akivaizdžiai svarbesnis buvo Stefanas ir jiedu vienas kitą daug geriau supranta. Na, abu jie tokie rūpestingi, švelnūs... Ech. Visai nevampyriški.
Čia sedėdamas jis jau gana patogiai įsitaisė. Gavęs butelį burbono kiek paragavo, tačiau daug negėrė, vis tik lyg ir atėjo aiškintis santykių, tad reikėjo išlikti budriam. O ką čia aiškintis? Jis nenori būti švelnus. Ji nori švelnaus padarėlio. Tai tegu eina pas Stefanijų. Nors kažin ar nori, kad jie būtų kartu... Na, padėtis gana keista. Jis dabar buvo piktas dėdė.
Elenai prie jo prisėdus ir dar užkalbinus, Damon kurį laiką nežiūrėjo į ją. Tuomet gurkštelėjęs burbono ir atsidusęs atsisuko ir nužvelgė ją. O, regis ne jis vienas švenčia.
- O, Elena. Man viskas ir taip aišku. Aš nebesu mielas vaikis, kurio tu nori. Susitaikyk su tuo, - jis vėl nusisuko į barą ir išgėrė dar gurkšnį. - Geriau eik pas Stefaną. Jis labai geras vampyras. Jūs vienas kitą suprantat... - dabar jau pildamasis dar vieną taurelę išrėžė. Na tikrai, jis nenorėjo su Elena kalbėti, nes dar pyko dėl jų netinkamo pirmo susitikimo.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 455
Hug'ų : 3
Prisijungiau : 2016-07-01
...
Misery22
PostSubject: Re: Baras Sat Jul 23, 2016 6:32 pm
Net ir išgėrusią Eleną ėmė erzinti Deimono kalbos apie Stefaną. Nejaugi visą likusį gyvenimą jis prikišinės jai nesenai nutikusį įvykį? Juk ji aiškiai pasirinko būtent šį Salvatore ir Stefano jai nebereikėjo. Na kaip, žinoma, reikėjo kaip draugo, ji jautė jam labai stiprius jausmus, tačiau jie veikiau buvo skirti jam kaip geriausiam draugui, o ne vaikinui. Štai su Deimonu buvo visai kas kita, Gilbert jį be galo mylėjo, net jei ir pyko, tačiau laimei šiuo metu tas pyktis buvo išgaravęs. Gal iš kitos pusės ir gera buvo idėja ateiti aiškintis santykius šiek tiek išgėrus, mat dabar susitaikyti bus lengviau, jei tik Deimonas atsileis, kadangi apsinešusi Elena nejautė jokio pykčio jam. Beveik. 
Gavusi butelį su gėrimu, ši įsipylė jo į stiklinę ir susidaužė jomis su vampyru, kuris kaip tik ruošėsi gerti savo burboną. Nagi, dabar tai buvo linksmoji Gilbert versija, kas ir pačiam Deimonui turėjo daug labiau patikti. Užsivertusi stiklinę, mergina ištuštino tekilą ir vėl pajautė, kaip ėmė suktis galva. Gal ir nebuvo geriausia idėja užsisakyti dar gėrimo, tačiau per vėlu, ji jau prisigėrė.
- Kada tu suprasi, kad Stefanas man nereikalingas? - galiausiai sugrįžusi prie jo pokalbio paklausė Elena ir atsistojusi nuo kėdės norėjo suimti Deimoną už skruostų bei viską jam paaiškinti, tačiau vos nulipusi susvyravo ir neišlaikiusi koordinacijos puolė vampyrui į glėbį.
- Deimonai, man reikia tavęs, - sucypė pakeldama akutes į vaikiną ir patempdama lūpą. Atrodė, lyg ji specialiai taip elgiasi, tačiau išties tai jai gavosi netyčia. Juk buvo apsinešusi.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 181
Hug'ų : 3
Prisijungiau : 2016-07-14
...
Misery30
PostSubject: Re: Baras Sat Jul 23, 2016 9:56 pm
Damonas tikrai nebuvo nusiteikęs su ja kalbėtis. Jai geriant jis tik galvojo, kad jai jau būtų metas eiti namo. Mažiausiai jis norėjo, kad ši iškrėstų ką nors kvailo būdama girta ir tuomet Stefanas bartų jį, kad mat ''jis daro blogą įtaką Elenai''.
Šiai kalbant, kad jai nereikia Stefano, Damon tik kelis kartus palingavo galvą ir dar kartą atsigėrė jau iš ką tik įpiltos stiklinės. Elena gėrė per daug. Na, ji gėrė taip, kaip gėrė Damonas, tikriausiai iš jo ir išmoko, tačiau jis buvo senas krienas ir jau pripratęs gerti, o ši vos dvidešimt metų perkopusi paauglė, kuri tikrai nepasižymi atsparumu alkoholio laipsniams.
Neatsparumas laipsniams pasireiškė iškart po to, kai išgėrusi dar vieną taurelę ji užvirto ant jo. Gerai, kad šis nebuvo dar labai girtas ir greitos reakcijos dėka pagavo ją. Tvirtai laikydamas ją glėbyje kiek atsitraukė ir pažvelgė į ją. Ne... Jai nereikia jo.
- Ne, tau manęs nereikia. Aš darau tau blogą įtaką. Visada dariau. Aš blogasis brolis. Tu geroji fėja. Arba aš tampu skystu su tavimi, arba tu tampi blogesnė. Tau per daug rūpi visi kiti, tik ne mes, - jis pasodino ją ant kedės, - Tau metas namo, - mąstydamas, kur ji dabar gyvena, Damon išsitraukė piniginę ir padėjo krūvelę pinigų už abu gėrimus ir dar nemažai arbatpinigių. Nebuvo jam nuotaikos užkalbinėti barmeną, kad viskas būtų nemokamai.
- Tai kur dabar gyveni? - rūsčiu balsu paklausė. Na, juk jam reikėjo nesuteikti Elenai vilčių. Ji per daug gera jam. Stodamasis jis apsidairė. Na, tik šiaip. Laukdamas, kol Elena atsistos, jis dar pasitikrino savo mobilųjį.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 455
Hug'ų : 3
Prisijungiau : 2016-07-01
...
Misery22
PostSubject: Re: Baras Sun Jul 24, 2016 10:42 pm
Tą akimirką, kai Deimonas sustingęs žvelgė į taip arti buvusią Eleną, mergina tikrai manė, jog šis netrukus ją pabučiuos ir viskas išsispręs. Tačiau šį kartą šaltai elgėsi būtent jis, mat netrukus atsitraukė ir pasodinęs Eleną ant kėdės ėmė kamantinėti apie visai kitus dalykus. Mergina suraukė antakius. Jai nepatiko tai, kad Deimonas ir vėl bando ją stumti nuo savęs įtikinėdamas save, jog taip bus geriau. Tai nebuvo teisinga. Jis negalėjo nuspręsti už ją, ji pati buvo suaugusi ir turėjo teisę rinktis ko jai reikia. O tai buvo Deimonas Salvatore, ne Stefanas ar koks nors kitas vaikinas.
- Tu juk supranti, kad jeigu stumsi nuo savęs žmones, galiausiai liksi vienas? - nors Elena ir buvo apsinešusi, pagaliau sugebėjo paklausti protingo ir apgalvoto klausimo. Tačiau tai buvo tiesa. Deimonas pats stūmė ją nuo savęs net dabar, kai ši nors ir buvo apsinešusi nuo tekilos vis tiek norėjo susitaikyti, tačiau jis tik kartojo koks blogas yra jai ir, jog jie negali būt kartu. Kaip visada. 
- Pasirodo niekur. Kelias naktis nakvojau pas Karoliną, kelias pas Bonę. Nenorėjau eiti į Salvatorių namus, nes ir vėl būtum pamanęs, jog atėjau pas Stefaną, - kiek piktokai išrėžė Gilbert paimdama butelį tekilos ir užsiversdama jį. Stebėdama viena akimi Deimoną, mergina toliau gėrė nė neketindama sustot, net jei skystis ir labai nemaloniai degino gerklę, o jai pačiai pamažu darėsi bloga. Juk tikrai, kad negalėjo tiek pakelti, nes nors ir buvo pratusi dažnokai išlenkti vieną kitą taurelę, tačiau tikrai ne tiek, kiek gėrė dabar.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 181
Hug'ų : 3
Prisijungiau : 2016-07-14
...
Misery30
PostSubject: Re: Baras Mon Jul 25, 2016 5:39 pm
Damoną erzino girtos Elenos kalbos. Tiesiog ji kalbėjo per daug gerus dalykus, o Damon dabar viską matė per daug tamsiomis spalvomis. Šiai vis dar geriant, Damon neištvėrė, staigiu judesiu pagriebęs ją persimetė per petį ir užplojęs per užpakalį išėjo iš Mystic Grillio. Taip, jis nešasi ją pas save.
Back to top Go down
AuthorMessage
Prikeverzojau : 269
Hug'ų : 2
Prisijungiau : 2016-07-08
...
Misery29
PostSubject: Re: Baras Mon Jul 25, 2016 5:55 pm
Arizona atėjo čia nepastebėta. Na, bent jau jai atrodė, kad niekas jos nepastebi. Taip buvo geriau. Jei vis tik nusprestų ką nors nužudyti, jai tikrai nereikia ją atpažįstančiųjų.
Priejusi prie baro mergina užsisakė sulčių su degtine. Paprastai negerdavo, tačiau tikėjosi, kad kiek išgėrusi atsipalaikduos ir negalvos apie kraują.
Prisėdusi prie baro užsikėlė koją ant kojos, atmetė plaukus ir atrodė visai paprasta mergina, kuri pasijutusi vieniša nusprendė išgerti bare ir galbūt maloniai pasikalbėti ar net susipažinti su naujais žmonėmis.
Stengdamasi kvėpuoti paviršutiniškai, tamsiaplaukė šyptelėjo barmenui kai šis prieš ją pastatė taurę su sultimis ir degtine.
- Ačiū, - linktelėjo ir iškart paragavo. Skonis buvo keistas, mat jau seniai gėrė kažką žmogiško, tačiau visai neblogas. Gal kiek stiproka. Suraukusi nosiuką pasirėmė ranka galvą ir nužvelgė bare esančius žmones. Negali būti, kad kartais ji nori juos žudyti. Jau geriau gers tą šaltą kraują iš maišelių, bet nieko nežudys.
Back to top Go down
AuthorMessage
Sponsored content
PostSubject: Re: Baras
Back to top Go down

Baras

View previous topic View next topic Back to top
Page 3 of 4Go to page : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: Daugiabutis :: Bethany Noel Mota :: Gyvenamasis kvartalas :: Sarah Salvatore's :: Mystic Grill-